மார்க்சிய நூல்கள்
 1. ஸ்தாபனத்தைப்பற்றி.. ஸ்டாலின், டிமிட்ரொவ், காகனேவிச், மா சே துங்
 2. அதிகாரத்திற்கு எதிராகப் போராடுவோம்!-சௌ என்-லாய்
 3. சோசலிஸ்ட் புரட்சி-மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ்
 4. கம்யூனிஸ்ட் சமூகம்- ஒ
 5. கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள்- பிரடெரிக் எங்கெல்ஸ்
 6. தேசிய இனப்பிரச்சனை பற்றிய விமர்சனக் குறிப்புகள்- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ், லெனின்
 7. என்ன செய்ய வேண்டும்? - லெனின்
 8. இன ஒடுக்கலும் விடுதலைப்போராட்டமும்- இமயவரம்பன்
 9. இயக்கவியல் பிரச்சனை பற்றி- லெனின்
 10. இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதம்- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ், லெனின்
 11. ஜனநாயகத்திற்கு அப்பால்-பாப் அவேக்கியான்
 12. குடும்பம், தனிச்சொத்து, அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம்- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ், லெனின்
 13. கூலியுழைப்பும் மூலதனமும்- மார்க்ஸ்
 14. லெனின் நூல் திரட்டு-1, லெனின்
 15. லெனின் நூல் திரட்டு-2, லெனின்
 16. லெனின் நூல் திரட்டு-3, லெனின்
 17. லெனின் நூல் திரட்டு-4, லெனின்
 18. சோவித் ஆட்சியும் சமுதாயத்தில் பெண்கள் நிலையும்- லெனின்
 19. சந்தர்ப்பவாதமும் இரண்டாவது அகிலத்தின் வீழ்ச்சியும்- லெனின்
 20. சோசலிசப்புரட்சியும் சுயநிர்ணய உரிமையும்-வி.இ. லெனின்
 21. அக்டோபர் புரட்சியின் ஆண்டு விழாக்களை ஒட்டி- லெனின்
 22. லெனின் உரை-வி.இ. லெனின்
 23. லெனினும் அரசியலும்-த.துரை சிங்கம்
 24. தேசிய இனப்பிரச்சனை பற்றிய விமர்சனக் குறிப்புகள்- லெனின்
 25. மார்க்சிமும் புரட்சி எழுச்சியும்- லெனின்
 26. மாஓ சேதுங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இராணுவப்படைப்புகள்
 27. மகளிர் விடுதலை இயக்கங்கள்-கிளாரா ஜெட்கின்
 28. மக்கள்தொகைத் தத்துவத்தின் அடிப்படைகள்- பேரா.இ.தே.வலென் தேய்
 29. கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்கை- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 30. கூட்டு அரசாங்கம்பற்றி- மா சே துங்
 31. நடைமுறை பற்றி- மா சே துங்
 32. ஹூனான் விவசாயிகள் இயக்கம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு அறிக்கை, மார்ச் 1927- மா சே துங்
 33. சீனப் புரட்சியும் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்- மா சே துங்
 34. மாபெறும் விவாதம்
 35. தேர்வு நூல்கள்-1- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 36. தேர்வு நூல்கள்-2- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 37. தேர்வு நூல்கள்-4- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 38. தேர்வு நூல்கள்-9- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 1. தேர்வு நூல்கள்-10- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 2. தேர்வு நூல்கள்-11- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 3. தேர்வு நூல்கள்-12- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 4. மார்க்ஸ் முதல் மா சே துங் வரை- ஜார்ஜ் தாம்ஸன்
 5. மார்க்சியமும் புரட்சி எழுச்சியும்- லெனின்
 6. மார்சிமும் திருத்தல்வாதமும் – லெனின்
 7. மார்க்சியத்தின் அடிப்படைப்பிரச்சனைகள் - கி.வ.பிளெஹானவ்
 8. மார்க்சியத்தின் வரலாற்று வளர்ச்சியின் சில சில சிறப்பியல்புகள்– லெனின்
 9. மூலதனத்தின் பிறப்பு - மார்க்ஸ்
 10. கூலியுழைப்பும் மூலதனமும் - மார்க்ஸ்
 11. கார்ல் மார்க்ஸ்மூலதனம் முதல் பாகம் புத்தகம் ஒன்று – தியாகு
 12. கார்ல் மார்க்ஸ்மூலதனம் முதல் பாகம் புத்தகம் இரண்டு – தியாகு
 13. கார்ல் மார்க்ஸ்மூலதனம் இரண்டாம் பாகம் – தியாகு
 14. கார்ல் மார்க்ஸ்மூலதனம் மூன்றாம் பாகம் புத்தகம் இரண்டு – தியாகு
 15. தேர்வு நூல்கள்-5- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 16. தேர்வு நூல்கள்-6- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 17. தேர்வு நூல்கள்-7- மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ்
 18. நாட்டுப்புற ஏழைமக்களுக்கு – லெனின்
 19. ஒரு கம்யூனிஸ்டின் உருவாக்கம்- எட்கார் ஸ்னோ
 20. பாட்டாளி வர்க்கத்தின் போர்த்தந்திரம் செயல்தந்திரம்-ஒரு தொகுப்பு- லெனின், ஸ்டாலின், மாவோ
 21. போர்த்தந்திரம் பற்றிய கடிதங்கள் – லெனின்
 22. பொதுக்கல்வி – லெனின்
 23. புரட்சித்தலைவன் மா சே துங் நடந்த புரட்சிப்பாதை- ச.கலியாணராமன்
 24. புரட்சியில் இளைஞர்கள் கடிதம் உரை நாட்குறிப்பு
 25. புரட்சிகரமான வாய்ச்சொல் – லெனின்
 26. ரசியப் பொருளாதாரம் பற்றிய ஒரு விமர்சனம் - மா சே துங்
 27. சந்தர்ப்பவாதமும் இரண்டாவது அகிலத்தின் வீழ்ச்சியும் – லெனின்
 28. சர்வாதிகாரப் பிரச்சனையின் வரலாற்றைப்பற்றி – லெனின்
 29. சிலந்தியும் ஈயும் –லீப்னெஹ்ட்
 30. தொழிலாளி வர்க்கம் – கட்சி - இயல்பு பற்றி- ஸ்டாலின், சென்யுன்
 31. தாய் – மக்சீம் கார்க்கி
 32. தேசிய இனங்களின் சுயநிர்ணய உரிமை – லெனின்
 33. தேசிய இனப்பிரச்சனைகளும் பாட்டாளி வர்க்க சர்வ தேசியமும் – லெனின்
 34. தேசியப்பொருளாதாரத்தில் சோஷலிஸ்ட்டு நிர்மாணத்தைப்பற்றிய பிரச்சனைகள்-வி.இ. லெனின்
 35. தூக்குமேடைக்குறிப்பு- ஜூலிஸ் பூசிக்
 36. உலகைக் குலுக்கிய பத்து நாட்கள் – ஜான் ரீடு
 37. வெகு ஜனங்களிடையே கட்சியின் பணி - லெனின்